Zpět domů

Druhý den MOVE Festu ve znamení (sou)hry

„Vzdálenost mezi Chaosem a Myslí je pět palců přesně,“ řekla Pravda.

Ve čtvrtek 24. května měli návštěvníci MOVE Festu možnost zhlédnout inscenaci You Are Here, kterou režisérka Petra Tejnorová vytvořila s performery Jarem Viňarským, Terezou Ondrovou a Nathanem Jardinem, na jehož místo v Ostravě nastoupil Peter Šavel. O pouhé zhlédnutí ale ten večer vůbec nešlo, protože tanečníci si dali záležet hlavně na tom, aby s nimi mohlo publikum celé dílo opravdu prožít. A prvek, který tomu hodně dopomohl, bylo uspořádání diváků do jednoho velkého kruhu kolem třech hlavních aktérů.

Najednou to nebylo jen taneční trio, ale celý sál, který se společně vydal na cestu poznání bez jasného konce. You Are Here kladlo divákovi nelehké filozofické otázky, které ale postupně rozvíjelo slovem i pohybem a každý z publika si na ně mohl po svém odpovědět. Tanečníci postupně znázorňovali různé abstraktní pojmy a tak došlo například k tanci Mysli, Pravdy a Chaosu nebo k duetu Doteku a Důvěry. Tyto situace ve mně zanechaly obzvlášť silný dojem, protože dráždily mou představivost a nutily mě hledat souvislosti a propojení mezi složkami lidské psychiky.

Celé You Are Here bylo hra. Hra s přítomností a fantazií. Hra s tím, co jsme viděli, přestože jsme dost možná každý viděli něco jiného. Nehraná souhra účinkujících a propojení s diváky. Tanec Všeho a Ničeho. Trefnější název inscenace než You Are Here by se hledal jen těžko, protože we were there víc než kdy jindy.

Autorka textu: Klára Huvarová